Drenering rundt privathus

Oppdragsgiver: Stian Gjerde

Sted: Hønefoss

Oppstart: Januar 2017 

Beskrivelse: Drenering og isolering av gammel grunnmur, samt planering til platting.