Bjertnestunet B2-1

Oppdragsgiver: Älvsbyhus Norge AS 

Sted: Oppaker 

Oppstart: Mars 2018 

Beskrivelse: Opparbeidelse av Infrastruktur for 76 tomter, samt pumpestasjon og lekeplasser, inkludert overvanns-system på opp til 800 mm. og  gatelys,2 stk. trafoer oppbygging og asfaltering av Kommunale og private veier. Montering av murer for hus og garasje, trinnfri adkomst