Stavadalen Øst

Oppdragsgiver: 

Sted: Stavedalen, Reinli

Oppstart: Juli 2021 

Beskrivelse:Opparbeidelse av Infrastruktur for 173 hyttetomter, 6300 meter VA og 5190 M2 veg. 2-3 stk trafoer.