Vinterdrift E-16

Oppdragsgiver: Presis Vegdrift AS

Sted: E16 Valdres (Ulnes-Begnadalen)

Oppstart: 1. september 2021

Beskrivelse: Avtalen innebærer brøyting og strøing, samt fjerning av is i tunellene, skilt-rydding i kryss og svinger, re-stikking, retting av skilt, skilt-kosting og høvling.