Kontrakt Kongevegen

Oppdragsgiver: Kongeveien Utvikling AS

Sted: Gamle Kongevegen 44, 2166 Oppaker

Oppstart: August 2022

Beskrivelse: Nytt boligfelt på Oppaker, her er det delvis utskifting av kommunalt VA Anlegg, samt ny infrastruktur for vann avløp og overvann for boliger. Samt strøm og tele kommunikasjon. Her er det utfordringer med grunnvannstand i sand og leire.