VA Nordtorp – Hegge Kyrkje

Oppdragsgiver: Øyste Slidre kommune

Sted: Øystre Slidre

Oppstart: September 2023

Beskrivelse: VA-anlegget består av ledningstraseer med en samlet lengde på 1726 meter (hovedtrasé) pluss 181 meter utstikk, tilkoblinger og utspylinger. Når det nye høydebassenget på Nordtorp er i drift, bidrar den nye ledningen med å sikre fremtidens vannforsyning for hele Heggenes området, inklusive tilstrekkelige brannvannsresurser til Hegge Kyrkje med selvfall, også i krisesituasjoner. I tillegg leverer det nye anlegget kommunale avløpstjenester til et område som ikke har hatt disse før.