VA Heranglie

Oppdragsgiver:

Sted: Øystre slidre

Oppstart: Sommer 2023 

Beskrivelse:  Sammen med Kroon Maskin AS har vi bygget vann- og avløps trasé, veitrasé på ca. 4 km, samt nedsetting av gatelys fundament og legging av trekkerør for strømforsyning og fiber i det nye boligfeltet Heranglie i Øystre Slidre kommune.