Sommervedlikehold E-16

Oppdragsgiver: Presis Veidrift AS

Sted: E16 Valdres (Ulnes  – Begnadalen)

Oppstart: 1.april 2023

Beskrivelse: Grøfterensk, rensk inn- og utløp stikkrenner, rydding av siktsoner, skifte stikkrenner, vegvedlikehold