VA Røtterudmoen

Oppdragsgiver: Nannestad kommune

Sted: Åsveien, Røtterudmoen

Oppstart: Januar 2024

Beskrivelse: Rehabilitering av hovedvannledningen og samtidig legge nye avløpsledninger ved Røtterudmoen. Deler av bebyggelsen langs Åsveien (Røtterudmoen) skal avklokkeres ved å anlegge nye kommunale avløpsledninger og ny avløpspumpestasjon. Tiltaket inkluderer også et trykkavløpsanlegg for en mindre del av bebyggelsen.