JOS-Bygg AS – Norgeshus

Byggeplassadresse: Sledevegen
                                      Bjertnestunet,
                                      2166 Oppaker

Oppdragsgiver: Norgeshus

Oppstart: August 2020

Ferdigstilt: September 2020

Bilder

Kontaktinfo
Sertifikater
logo Godkjent lærlingbedrift