Dokken Bygg og Anlegg AS

Byggeplassadresse: Øvre Smebyveg 12, 2870 Dokka

Oppdragsgiver: Nordre Lands Idrettsforening

Oppstart: 2021

Ferdigstilt: 2021

Nordre land Idrettsforening hyret oss til å renske opp rundt idrettsanlegget før vinteren. Her har vi brukt vår MDB LV600