DOKKEN BYGG OG ANLEGG AS

DOKKEN BYGG OG ANLEGG AS

Våre Tjenester

Vi leverer tjenester innen følgende områder:

Grunnarbeid

Landskapsarkitekt

Drenering

Brøyting

Masseflytting

Kraftrydding

Vann og avløp

Veivedlikehold

Besøk oss på Facebook

Der legger vi ut bilder, referanser og annen informasjon om våre prosjekter

Samarbeidspartnere

Kontaktinfo
Sertifikater
logo Godkjent lærlingbedrift