VA Røtterudmoen

Oppdragsgiver: Nannestad kommune Sted: Åsveien, Røtterudmoen Oppstart: Januar 2024 Beskrivelse: Rehabilitering av hovedvannledningen og samtidig legge nye avløpsledninger ved Røtterudmoen. Deler av bebyggelsen langs Åsveien (Røtterudmoen) skal avklokkeres ved å anlegge nye kommunale avløpsledninger og ny avløpspumpestasjon. […]

VA Heranglie

Oppdragsgiver: Sted: Øystre slidre Oppstart: Sommer 2023  Beskrivelse:  Sammen med Kroon Maskin AS har vi bygget vann- og avløps trasé, veitrasé på ca. 4 km, samt nedsetting av gatelys fundament og legging av trekkerør for […]

VA Nordtorp – Hegge Kyrkje

Oppdragsgiver: Øyste Slidre kommune Sted: Øystre Slidre Oppstart: September 2023 Beskrivelse: VA-anlegget består av ledningstraseer med en samlet lengde på 1726 meter (hovedtrasé) pluss 181 meter utstikk, tilkoblinger og utspylinger. Når det nye høydebassenget på […]

Kontrakt Kongevegen

Oppdragsgiver: Kongeveien Utvikling AS Sted: Gamle Kongevegen 44, 2166 Oppaker Oppstart: August 2022 Beskrivelse: Nytt boligfelt på Oppaker, her er det delvis utskifting av kommunalt VA Anlegg, samt ny infrastruktur for vann avløp og overvann […]

Stavadalen Øst

Oppdragsgiver:  Sted: Stavedalen, Reinli Oppstart: Juli 2021  Beskrivelse:Opparbeidelse av Infrastruktur for 173 hyttetomter, 6300 meter VA og 5190 M2 veg. 2-3 stk trafoer. DCIM100MEDIADJI_0184.JPG DCIMPANORAMA100_0194DJI DCIMPANORAMA100_0194DJI

Vinterdrift E-16

Oppdragsgiver: Presis Vegdrift AS Sted: E16 Valdres (Ulnes-Begnadalen) Oppstart: 1. september 2021 Beskrivelse: Avtalen innebærer brøyting og strøing, samt fjerning av is i tunellene, skilt-rydding i kryss og svinger, re-stikking, retting av skilt, skilt-kosting og […]

Bjertnestunet B2-1

Oppdragsgiver: Älvsbyhus Norge AS  Sted: Oppaker  Oppstart: Mars 2018  Beskrivelse: Opparbeidelse av Infrastruktur for 76 tomter, samt pumpestasjon og lekeplasser, inkludert overvanns-system på opp til 800 mm. og  gatelys,2 stk. trafoer oppbygging og asfaltering av Kommunale og private […]